Wednesday, 15 November 2017

Forex Spot Kjøp


Spot Trade Hva er en spothandel En spothandel er kjøp eller salg av utenlandsk valuta. finansielt instrument eller vare for umiddelbar levering. De fleste spotkontrakter inkluderer fysisk levering av valuta, råvare eller instrument, forskjellen i pris på en fremtidig eller terminkontrakt mot en spotkontrakt tar hensyn til betalingsverdiens tid, basert på rentenivå og tid til forfall. BREAKING DOWN Spot Trade Valutapostkontrakter er de vanligste og leveres vanligvis i to virkedager, mens de fleste andre finansielle instrumenter avgjør neste virkedag. Spot valutamarkedet (forex) markedet handler elektronisk over hele verden. Det er verdens største marked, med over 5 billioner omsettes daglig, størrelsen dverger renten og råvaremarkedene. Spot Forex Spot trading refererer mest til spotmarkedet, hvor valutaer handles elektronisk over hele verden. De fleste spot valuta handler bosette seg to virkedager etter utførelsen av handelen, med unntak av amerikanske dollar vs den canadiske dollar, som avgjør neste virkedag. Ferie kan føre til at oppgjørsdatoen blir langt mer enn to kalenderdager etter utførelsen, spesielt i jul - og påskesesongene. Oppgjørsdatoen må være en gyldig virkedag i begge valutaer. Penger skifter vanligvis hender på oppgjørsdagen, noe som betyr at det er kredittrisiko mellom de to partene. Det vanligste valutaparet er euroen mot amerikanske dollar, etterfulgt av dollaren mot den japanske yenen. Valutapar som ikke inkluderer amerikanske dollar refereres til som kryssvalutaer de vanligste parene er euro mot yenen eller britisk pund. Spothandler utføres vanligvis mellom to finansinstitusjoner eller mellom et selskap og en finansinstitusjon. Spothandler kan gjennomføres for spekulative formål eller for å betale for varer og tjenester. Andre spotmarkeder De fleste renteprodukter, for eksempel obligasjoner og opsjoner, handler for spotoppgjør neste arbeidsdag. Kontrakter er oftest mellom to finansinstitusjoner, men de kan også være mellom et selskap og en finansinstitusjon. En rentebytteavtale hvor nærbeinet er for spotdato, avgjør vanligvis på to virkedager. Commodities er vanligvis handlet på en Exchange den mest populære er CME Group (tidligere kjent som Chicago Mercantile Exchange) og Intercontinental Exchange, som eier New York Stock Exchange (NYSE). De fleste varehandel er for fremtidig oppgjør og leveres ikke. Kontrakten blir solgt tilbake til børsen før forfall, og gevinsten eller tapet avregnes kontant. Forward Pricing Prisen på et instrument som avgjøres senere enn spot er en kombinasjon av spotprisen og rentekostnaden til oppgjørsdatoen. Ved forex brukes rentedifferansen mellom de to valutaene for denne beregningen. Utestående Forex Spot Transaksjoner Oppdatert: 14. juli 2016 kl. 08:48 Spot-valutatransaksjoner er rett og slett de som leveres til levering på stedet. verdi dato. Historisk sett utviklet begrepet sted trolig fra setningen på stedet. Dette innebar i utgangspunktet at valutaene ble behandlet for umiddelbar levering, noe som medførte to virkedager for de fleste valutapar i praksis. Mange individer som ønsket å handle valutaer tidligere, vendte seg til valutamarkedet i fremtiden som tillot handel i mindre mengder. Likevel, med den relativt nylige adventen av online forex trading via detaljhandel forex meglere, har den svært flytende spot forex markedet nå blitt tilgjengelig for enda mindre spekulanter til å handle valutaer i. Spot Market Ifølge felles Forex Market Terminology, en valuta avtale gjort for verdi spot er vanligvis kjent som en spot transaksjon, avtale eller handel. Spotmarkedet er hvor valutaer er kjøpt eller solgt mot andre valutaer i henhold til gjeldende pris for denne populære datoen. Markedet for spottransaksjoner er det største av valutamarkedene, og står for omtrent 30 av handlervolumet, og handler døgnet rundt fra ca 17:00 EST søndag i Sydney, åpent til 17:00 EST på fredag ​​i New York. I en spothandel vil de to motparterne til avtalen godta en valutakurs eller valutakurs og et beløp på transaksjonsdagen for valutakursen som skal skje på spotverdiedagen. Når spotverdiedatoen kommer, sender en part deretter avtalt beløp av en valuta til den andre parten og mottar igjen avtalt beløp for den andre valutaen. Et beløp, vanligvis uttrykt i basisvalutaen, er vanligvis satt på tidspunktet for spottransaksjonen, mens det andre beløpet, vanligvis kontantervalutaen, beregnes fra avtalt valutakurs. Plassverdi Plassverdi er vanligvis to virkedager fra transaksjonsdatoen for alle valutapar med unntak av USDCAD som leverer på bare en virkedag, i henhold til valutakonvensjonene. Videre, selv om elektroniske transaksjoner nå kan tillate nesten øyeblikkelig levering av valutaer etter at en valutatransaksjon finner sted, foregår valutakonvensjonen om å vanligvis vente på to virkedager for å levere valutaene. Spot-valutakursen Spotkursen, eller frekvensen som valutaer kan byttes ut på, er den mest handlede, markedsbestemte prisen som et bestemt valutapar kan byttes ut. Det svinger ofte betydelig over tid, og gir vanligvis den største risikoen for en valutaposisjon. Spotkursen har også stor betydning fordi den danner det underliggende grunnlaget for verdsettelsen av nesten alle valutaderivater, inkludert valutaterminer, valutaterminer og valutaalternativer. Spotkursen vil generelt bli uttrykt i hvor mange enheter i kontantervalutaen som kreves for å kjøpe en enhet i basisvalutaen. Et eksempel på spotkursen for verdien av euroen mot amerikanske dollar ville være 1,2000 for EURUSD valutaparet, hvor euroen er basisvalutaen og den amerikanske dollar er kontantervalutaen. Dette innebærer at en forex-forhandler at 1,20 vil være pålagt å kjøpe en Euro for verdi på to virkedager. Risikoerklæring: Valutakurs på margen gir høy risiko og kan ikke være egnet for alle investorer. Muligheten er at du kan miste mer enn ditt første innskudd. Høy grad av innflytelse kan virke mot deg så godt som for deg. Hva er forskjellen mellom en spot versus Forward Foreign Exchange Oppdatert 6. august 2016 Redusere valutarisiko blir stadig mer utbredt, ettersom småbedriftseiere kan kaste et bredere netto på transaksjoner internasjonalt takket være Internett. Men for å beskytte virksomheten din - og fortjenesten din - må du lære innsatsen og utsikten til utenlandsk valuta. I denne artikkelen snakker jeg om forskjellen mellom et sted mot en fremmed valuta og hvordan å sikre seg mot valutasvingninger. Hva er en spot Valutakurs En spot valutakurs er frekvensen av en valutakontrakt for umiddelbar levering (vanligvis innen to dager). Spotrenten representerer prisen som en kjøper forventer å betale for en utenlandsk valuta i en annen valuta. Disse kontraktene brukes vanligvis til umiddelbare krav, for eksempel kjøp av fast eiendom og innskudd, innskudd på kort, etc. Du kan kjøpe en spotkontrakt for å låse en valutakurs gjennom en bestemt fremtidig dato. Eller, for et beskjedent gebyr, kan du kjøpe en terminkontrakt for å låse i en fremtidig rente. Hva er en Forward Valutakurs En forward-valuta er en kontrakt for å kjøpe eller selge et fast beløp av en utenlandsk valuta til en angitt pris for oppgjør på en forutbestemt fremtidig dato (lukket fremover) eller innen en rekke datoer i fremtiden (åpen framover). Kontrakter kan brukes til å låse inn en valutakurs i forkant av økningen på et eller annet tidspunkt i fremtiden. Kontrakten er bindende for begge parter. Hvis betaling på en transaksjon skal gjøres umiddelbart, har kjøperen ikke annet valg enn å kjøpe valuta på stedet eller nåværende marked for umiddelbar levering. Men hvis betalingen skal foretas på en senere dato, har kjøperen muligheten til å kjøpe valuta på spotmarkedet eller på terminsmarkedet, for levering på en senere dato. For eksempel vil du kjøpe et stykke eiendom i Japan i tre måneder i Yen. Du finansierer kjøpet fra et salg av en eiendom i USA i amerikanske dollar, og du vil utnytte dagens valutakurs fra yen til amerikansk dollar. Her kan du bruke en fremover. Uansett hva som skjer i løpet av de neste tre månedene på valutakursen, betaler du den fastsatte satsen du har avtalt i stedet for markedsrenten på det tidspunktet. Samme scenario gjelder import og eksport når det gjelder å kjøpe produkter i en valuta (for eksempel Yen) og importere og betale for dem i en annen valuta (for eksempel amerikanske dollar). Spot og forward valutakontrakter og kontrakter kan etableres gjennom enhver sofistikert internasjonal bankinstitusjonstjeneste. Men du må først bli en bankkund, fullføre passende papirarbeid og vil, mer enn sannsynlig, måtte foreta et innskudd for å tjene som kontantersikkerhet. Fordel ved utenlandsk valuta Den primære fordelen med å spore og videresende valuta er at det hjelper til med å håndtere risiko: slik at du kan beskytte kostnadene på produkter og tjenester som er innkjøpt i utlandet, beskytter fortjenestemarginene på produkter og tjenester som selges i utlandet, og i tilfelle av fremmed valuta, låser i valutakurser så lenge som et år på forhånd. Dette gjør at du kan unngå risikoen for valutasvingninger. Dette kalles valutasikring. Forvaltningen av utenlandsk valuta bør ikke gjøres av en lekmann. Det bør utføres av en kunnskapsrik finansiell person, helst en intern kasserer, finansdirektør eller finanssjef som koordinerer innsatsen med innkjøp, drift (produksjon) og markedsføringsavdelinger i virksomheten. Hvis for eksempel finansinspektøren ser eller forventer at hans lokale valuta faller eller dennes leverandør eller datterselskap, kan han kjøpe en sterkere utenlandsk valuta som reserve for fremtidig bruk. Hvis spesialisten er på toppen av sitt finansspill, kan en betydelig inntekt genereres gjennom valutatransaksjoner utover normal virksomhet. Hva er forskjellen mellom valutaterminer og spot FX Beta er et mål på volatiliteten eller systematisk risiko, av en sikkerhet eller en portefølje i forhold til markedet som helhet. En type skatt belastet kapitalgevinster pådratt av enkeltpersoner og selskaper. Kapitalgevinst er fortjenesten som en investor. En ordre om å kjøpe en sikkerhet til eller under en spesifisert pris. En kjøpsgrenseordre tillater handelsmenn og investorer å spesifisere. En IRS-regelen (Internal Revenue Service) som tillater straffefri uttak fra en IRA-konto. Regelen krever det. Det første salg av aksjer av et privat selskap til publikum. IPO er ofte utstedt av mindre, yngre selskaper som søker. Gjeldsgrad er gjeldsgrad som brukes til å måle selskapets økonomiske innflytelse eller en gjeldsgrad som brukes til å måle en person.

No comments:

Post a Comment